top of page
kids.jpg

Tilskudd

Alle barn og unge skal få drive med idrett. 

Også når budsjettet ikke rekker til.

Søk om tilskudd

Mange av oss har opplevd at budsjettet iblant ikke har plass til treningsavgifter, klær eller annet utstyr som trengs for å delta på idrettsaktiviteter. Da er det fint å vite at kommunen har ordninger der vi alle kan søke om tilskudd for dette.
 

Tilskudd, legater og stipend - les mer
Tilskudd til inkludering av barn og unge - les mer
Familier med dårlig råd kan få støtte til Aktiviteter - les mer

Aktivitesguiden i Oslo 
Aktivitetsguiden er et gratis tilbud i hele Oslo som hjelper barn og unge mellom 6-19 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien og presentere lokale idrettstilbud, forklare hvordan idretten fungerer og svare på spørsmål. Aktivitetsguiden legger til rette for et trygt og godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen. Hvis familien har betalingsutfordringer, hjelper aktivitetsguiden familien med å finne en løsning, ofte i samarbeid med idrettslaget eller bydelen.  - 
les mer

bottom of page