top of page

Hva skjer i klubben?

Det er mye som skjer i klubben både for aktive utøvere, barn, ungdom og hele familien.

Vi arrangerer større og mindre stevner, aktivitetsdager og sosiale tilstelninger.

Aktivitetsplanen gir full oversikt over hva som skjer i løpet av året.

bottom of page