top of page
Boksehansker i skinn

Utmelding

Vi takker for at du valgte å trene med oss og håper at du har hatt en fin tid i klubben. Ønsker du ved en annen anledning å komme tilbake er du svært velkommen.

Hvordan melde seg ut:

 • For å avslutte medlemskapet må du sende oss en skriftlig oppsigelse på e-post til avdelingen du trener, de finner du her >


Regler for utmelding:

 • All utmelding må skje skriftlig på e-post.

 • Dersom man ikke ønsker løpende medlemskap etter endt bindingstid (6 måneder), må utmelding skje før bindingstiden utløp.

 • Ved tegning av medlemskap er det 14 dagers full angrefrist. Bruk av angrefrist må skje skriftlig på e-post.


Treningsavtalen kan fryses av følgende grunner:

 • Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.

 • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.

 • Militærtjeneste.

 • Utstasjonering i jobb eller studier.

 • Pandemi

  Det gis ikke frys eller fritak ved:

 • Ferieavvikling.

 • Frys av medlemskontrakten må være fastsatt, godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge søknaden.

 • Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned og maksimum 12 måneder.

 • Frys gis i hele måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir minimum 6 betalende måneder.

bottom of page