top of page

Politiattest

Alle våre trenere har politiattest. 

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Informasjon om politiattest ordningen finner du her

Hvordan skaffer jeg politiattest?

  1. Du søker om politiattest til politiet på nett. Søknadsskjema finner du her

  2. Under “formålet med attesten” i søknadsskjemaet velger du “frivillige organisasjoner” i begge nedtrekkslistene.

  3. Under “legg ved bekreftelse på formål” skal du laste opp utfylt og signert skjema for formål. Du finner skjemaet her.

  4. Fyll inn det som mangler og send det til daglig leder, daimi@fighter.org. Du får signert skjema tilbake fra oss.

  5. Politiet behandler din søknad (kan ta opptil 4 uker) og sender deg din politiattest i posten.

 

Hva skal jeg gjøre med politiattesten? 
Når du har fått attesten i posten fra politiet skal du vise den fram til daglig leder. Du kan ikke sende attesten på e-post, du må vise den fram fysisk.

 

Hva gjør Fighter kickboxingklubb med politiattesten? 
Når daglige leder får se din politiattest, setter han deg opp på en liste over tillitsvalgte som har framvist attest. Klubben har ikke lov til å oppbevare politiattester, så du får attesten i retur så snart du har fremvist den. Personer som framviser attester med anmerkninger vil ikke kunne ha tillitsverv i Fighter Kickboxingklubb.

 

Her finner du mer informasjon om ordningen: 
Norges idrettsforbund
Politiet

 

Ansvarlig person i Fighter Kickboxingklubb: 
Daglig leder, Daimi Akin – 
daimi@fighter.org

bottom of page