top of page
bergarter

Antidoping.

Alle utøvere og medlemmer i klubben må følge NIFs bestemmelser om doping.

Verdier og holdninger
Vi tar avstand fra og har nulltoleranse for bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag.

Kunnskap

 • Oppdatert informasjon om antidoping finner du her Antidoping.no

 • Vi gjennomfører Ren Utøver med alle våre aktive utøvere og trenere.

 • Vi anbefaler alle medlemmer f.o.m. 15 år å gjennomføre Ren Utøver.

 • Klubben gjennomfører Rent Idrettslag og holder seminarer i klubben om Antidoping.


Regelverk

 • I vår klubb er alle medlemmer forpliktet gjennom sitt medlemskap til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser.

 • Alle utøvere er kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.

 • I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.


Bevisstgjøring

 • Vi tar antidopingarbeidet på alvor.

 • Vi anbefaler alle våre medlemmer å gjennomføre Ren utøver.

 • Alle konkurranse utøvere må gjennomføre Ren utøver.

 • Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold.

 • Vi anbefaler å ta kontakt med en ernæringsekspert før kosttilskudd benyttes, for veiledning i henhold til kosthold.

 • Vi reklamerer ikke for kosttilskudd.

 • Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i lokalene.


Mistanke om doping

 • Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende.

 • Vi bryr oss om hverandre! I vår klubb er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.

 • Vi sørger for at utøvere som er mistenkt for doping får hjelp og støtte.

 • Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vår klubb før forholdet er avklart.

 • Vi utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder vedkommende godt på aktuelle spørsmål.

 • Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.

 

Antidoping /  https://www.antidoping.no
Dopinglisten /  https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten
Legemiddelsøk /  https://www.antidoping.no/medisinsk/legemiddelsok
Ren Utøver /  https://renutover.no

bottom of page