top of page
Bærbar datamaskin og mus

Fighter Kickboxingklubb

Styret

Fighter Kickboxingklubb ledes og forpliktes av styret som representerer klubben utad. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styrets sammensetning

Leder
Yngve Falch

Nestleder
Tom Jonas Røysheim


Styremedlemmer
Marianne Syvaldsen Øren
Cathrine Sandnes
Morten Langeli

Varamedlemmer
Karina Castberg
Volkan Akin (ungdomsrepresentant)

Andre verv / stabsfunksjoner

Sportslig leder
Daimi Akin


Kasserer
Engin Akin

Kontrollutvalg
Leder: Samirs Askarov 
Medlem: Anne Randi Laingen
Vara: Julie Adele Gangås Skaare

Valgkomité
Leder: Hans Olav Sund
Medlem: Ingrid Elisabeth Moen
Vara: Marlene Farstad Grøttem


Kontakt Styret
styre@fighter.org

bottom of page