top of page
Bærbar datamaskin og mus

Fighter Kickboxingklubb

Styret

Fighter Kickboxingklubb ledes og forpliktes av styret som representerer klubben utad. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styrets sammensetning

Leder

Nestleder

StyremedlemmerVaramedlemmer

Yngve Falch

Kristine Lofthus


Marianne Syvaldsen Øren
Cathrine Sandnes
Morten Langeli

Karina Castberg
Volkan Akin (ungdomsrepresentant)

Andre verv / stabsfunksjoner

Sportslig Leder

Kasserer


KontrollutvalgValgkomité


Kontakt Styret

Daimi Akin

Engin Akin

Leder: Samirs Askarov 
Medlem: Anne Randi Laingen
Vara: Julie Adele Gangås Skaare

Leder: Hans Olav Sund
Medlem: Ingrid Elisabeth Moen
Vara: Marlene Farstad Grøttemstyre@fighter.org

bottom of page