top of page

INNKALLING TIL FIGHTER KBK ÅRSMØTE

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent har møterett på årsmøtet tirsdag 19. mars kl. 18:00. Medlemmer som har fylt 15 år, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet.

Frist for innsendelse av forslag til saker er to uker før årsmøtet - 05. mars. Forslag til saker kan sendes til styret@fighter.no. Fullstendige sakspapirer med saker, årsberetning, regnskap og budsjett vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.SAKSLISTE


1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent, protokollfører og to til å underskrive protokollen.

3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.

4. Behandle årsberetning for Sportslig

5. Behandle årsberetning for Styret

6. Behandle regnskap for Fighter KBK, Herunder styrets

økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning .

7. a. Behandle forslag og saker.

b. Innkomne forslag og saker

8. Fastsette medlemskontingent for 2024, og treningsavgift 2024.

9. Vedta budsjett 2024

10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

11. Foreta valg av: Styret med nestleder, 2 styremedlemmer, og 1 varamedlem.
Commentaires


bottom of page